Новините


ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ
 
 
  • Нов 5 годишен стратегически план на Църквата на адвентистите от седмия ден.
  • Две годишно проучване на 40 000 адвентисти по света – основа на новия стратегически план.
  • Интервю с Председателя на българския съюз от адвентни църкви за прилагането на този план в България.
По-стари предавания може да намерите тук и тук