• Слушайте online
  • Радиопредавания на български език
  •                      
AWR - Световно адвентно радио "Гласът на надеждата"

Всекидневни предавания на български език от 26 октомври 2014 год.:
Сутрин: 7-7.30 ч. на честота 5975  kHz (49-ти метрови сектор на къси вълни)
Вечер:  19-19.30 ч. на честота 9830 kHz (31-ви метрови сектор на къси вълни - повторение)
Стат.